FFVII - Vincent Valentine


Final Fantasy VII
Vincent Valentine : Hakimei
Photographer : Quan Xoi

Thêm 1 bộ đồ nữa không phải của mình :)) Loạt ảnh bên dưới được chụp khi có dịp ra Hà Nội lần đầu tiên tham dự AE. Lúc đó khá nhiều bở ngở vì không quen biết được ai cả. Nhưng cũng may là nhờ bạn Dan make up và cho đi nhờ với nhóm. Mình là mình vẫn nhớ con hàng khủng của bạn Quân nhé :)

3 tấm dưới này chụp tại HCM, nhìn lúa lúa thế nào ấy :)) 

0 comments:

Post a Comment

 

Instagram Photostream

Timeline