FFversusXIII - Noctis Lucius Cealum (Suit custome)

Final Fantasy versusXIII 
Noctis Lucius Cealum : Hakimei
Photographer : Elf
Retouch : Hakimei

Project cosplay game đầu tiên ^^ và cũng là lần đầu tiên dám cos những nhân vật có vũ khí. Trong bộ ảnh này mọi thứ đều ổn, chỉ trừ chất liệu dùng để may trông không đc sang và đẹp cho lắm. Nếu có điều kiện làm lại, mình muốn may bằng vải da.


0 comments:

Post a Comment

 

Instagram Photostream

Timeline