Photo book for Ludwig Kakumei Project


Ludwig by Rui Yujin
Amalberga Queen by Haki Mei
Lisette by K
Dorothea by Reiki Gen
Friederike by Meimei Chibi
Blanche by Meiji Greenie


Khá bất ngờ khi nhận được photo book cosplay. Và là lần đầu tiên thấy hình ảnh của bản thân trên 1 trang màu và to như thế này =)) Tuy rằng in lỗi, nhưng đây là 1 sáng kiến khá hay, và thế là mình đã nghĩ khi nào từ bỏ cosplay sẽ bắt đầu tính đến chuyện làm 1 photo book collection những project từ trước đến giờ.

0 comments:

Post a Comment

 

Instagram Photostream

Timeline